Na poziciju na top listi utiče kombinacija sledećih parametara:

1. Prosječna dužina gledanja spota: Uzima se uvijek ona najveća vrijednost po korisniku. Primjer, spot A koji traje 300 sekundi posjetilac B je gledao 3 puta - 40,60 i 150 sekundi. Najduže vrijeme je bilo 150 sekundi i samo ono utiče na rejting. Zapisuje se vrijednost 50 (50% dužine spota). Pregledi u trajanju kraćem od 10% dužine spota se uopšte ne zapisuju. Srednja vrijednost svih zapisanih pregleda za neki spot je najmjerodavniji parametar koji utiče na njegovu poziciju.

2. Broj pregleda u zadnjih 7 dana: Računaju se samo jedinstveni pregledi sa neke IP adrese po jednom danu. Dakle, bez obzira koliko puta neko kliknuo na neki spot, u jednom danu se upisuje samo po jedan pregled za taj dan. Za svaki pogledani spot duže od 30 sekundi zapisujemo na dan A odgledan spot B od IP adrese C + najduže vrijeme gledanja D. Broj pregleda ima mjerodavan uticaj na poziciju ali ako vrijeme gledanja spota nije dovoljno dugo, sam broj pregleda nemože radikalno da promijeni poziciju spota.

3. Broj Facebook lajkova u zadnjih 7 dana: - utiče na poziciju ali samo u određenoj granici. Spotovi koji nemaju dovoljno dobra gornja 2 parametra mogu imati i milion FB lajkova bez da će im to promijeniti rejting. Opet, za spotove koji imaju sličan broj pregleda slične dužine, broj FB lajkova u zadnjih 7 dana će da odluči o redosledu, da li su npr. na 13. ili 21. poziciji. Dakle, prostim riječima rečeno: "koristi, ali ne odlučuje".

Video portal je pušten u PROBNI rad u junu 2011, kako budemo skupljali iskustvo, doći će do daljih poboljšanja u načinu bodovanja.